Przedmioty

Przedmioty w szkole dentystycznej

80 % - wiedza praktyczna :

 • Wykonywanie prac protetycznych

uczniowie-na-zajeciach
element-szczeki
element-szczeki-2
element-szczeki-3
element-szczeki-4
element-szczeki-5
element-szczeki-6
element-szczeki-7

 • wykonawanie prac ortodontycznych

uczniowie-na-zajeciach-2
element-szczeki-8
wystawa-szczek
element-szczeki-9

 • modelowanie i rysunek w technice dentystycznej

uczniowie-na-zajeciach-10
wystawa-zebow
tablice
gablotka-wystawowa

 • wykonywanie wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej i ortodoncji
 • praktyki zawodowe - 2 x po 2 tygodnie

uczniowie-na-zajeciach-11
uczniowie-przy-maszynach
dziewczyna-przy-biorku
dziewczyna-przy-scianie

 • prace ponadprogramowe
  • uzupełnienia protetyczne stałe jednoczłonowe licowane materiałami ceramicznymi,
  • uzupełnienia protetyczne stałe jednoczłonowe licowane materiałami kompozytowymi,
  • uzupełnienia protetyczne stałe wieloczłonowe licowane materiałami ceramicznymi,
  • uzupełnienia protetyczne stałe wieloczłonowe licowane materiałami kompozytowymi,
  • uzupełnienia protetyczne kombinowane (protezy szkieletowe umocowane sposobem bezklamrowym za pomocą precyzyjnych elementów retencyjnych),
  • protezy ruchome częściowe nieosiadające wykonane z materiału termoplastycznego – acetalu,
  • protezy ruchome częściowe osiadające z materiału termoplastycznego - nylonu,
  • prace protetyczne z zastosowaniem technologii głębokotłoczenia
  • prace ortodontyczne grubołukowe,
  • prace ortodontyczne set-up.

elementy-szczeki-1
elementy-szczeki-2
elementy-szczeki-3
elementy-szczeki-4

20% - wiedza teoretyczna :

 • technika dentystyczna
 • ortodoncja
 • anatomia z elementami fizjologii
 • promocja i profilaktyka zdrowia
 • pierwsza pomoc
 • modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
 • materiały i technologie w technice dentystycznej
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • podstawy psychologii, socjologii i etyki
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • język niemiecki zawodowy
 • język migowy
 • wychowanie fizyczne

uczniowie-w-klasie
uczniowie-w-klasie-2
uczniowie-w-klasie-3

Uczeń ma do swojej dyspozycji książki z zakresu całego programu nauczania, światowej nowoczesnej techniki dentystycznej , czasopisma, kwartalniki i wiele innych ciekawych pozycji w naszej bibliotece.

Nauczane przedmioty