Rekrutacja

There are no translations available.

Jak dostać się do szkoły dentystycznej?

Wymagana dokumentacja oraz proces rekrutacyjny:

  • rozmowa kwalifikacyjna
  • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z określeniem braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika dentystycznego
  • 3 zdjęcia legitymacyjne
  • dowód osobisty (do wglądu)
  • wypełniony kwestionariusz (druk zgłoszenia do pobrania)
  • podpisanie umowy o naukę

Druk zgłoszenia do pobrania