Policealna Szkoła
Techniki Dentystycznej
w województwie lubuskiem

i dolnośląskim

Policealna Szkoła Techniki Dentystycznej to jedyna szkoła
kształcąca Techników Dentystycznych w całym Lubuskiem. 

O nas

profesjonalna kadra dydaktyczna
kompleksowo wyposażone pracownie
ośrodek egzaminacyjny
praktyka zawodowa w liczących się laboratoriach

Oferta

możesz pracować i uczyć się
indywidualny tok nauki
100% zdawalność egzaminów zawodowych
możesz poznać min. CAD CAM,  zatrzaski RHEIN, acetal

Kontakt

Zadzwoń,  odwiedź nas

Policealna Szkoła Dentystyczna – Dolny Śląsk i Lubuskie

Założycielem Policealnej Szkoły Techniki Dentystycznej jest Centrum Edukacji i Stomatologii “DENTEX” w Zielonej Górze.

Szkoła posiada status szkoły publicznej (wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej z dnia 10.02.2000r., nr ew.4321/01/2000 Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze).

Policealna Szkoła Techniki Dentystycznej w Zielonej Górze realizuje podstawy programowe w zawodzie technik dentystyczny nr  321402 zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji Narodowej z  dnia 15.02.2019,  (Dz. U.     2019, poz., 316), który został poszerzony przez nas o prace protetyczne ponadprogramowe z nowoczesnej techniki dentystycznej wg najnowszych standardów Unii Europejskiej, min. Zatrzaski RHEIN, CAD CAM, acetal  itp.

Niezbędne kwalifikacje protetyka technika dentystycznego w studium na Dolnym Śląsku i Lubuskiem

Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym posiadającym akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe technika dentystycznego. Warunkiem przystąpienia Słuchacza do egzaminu zawodowego jest ukończenie i uzyskanie świadectwa szkoły policealnej techniki dentystycznej.

Po zakończeniu nauki i zdanym egzaminie, absolwent naszej szkoły otrzymuje dyplom Technika Dentystycznegoświadectwo kwalifikacji, oraz europass – suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku polskim i języku angielskim, co umożliwia dalsze kontynuowanie nauki, a także podejmowanie pracy w kraju i za granicą.

Sprawdzone metody nauczania w szkole technika dentystycznego na Dolnym Śląsku i Lubuskiem

Współpracujemy  z liczącymi sie w regionie laboratoriami techniki dentystycznej, które umożliwiają naszym słuchaczom odbywanie praktyk zawodowych. W naszej szkole uczniowie mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażone pracownie, oraz gabinet stomatologiczny na potrzeby edukacji.

Zajęcia są tak dobrane aby jak najlepiej spełniały oczekiwania słuchacza oraz wymagania przyszłych pracodawców, dlatego oprócz zajęć podstawowych wymaganych przez Ministerstwo Edukacji, wykonujemy prace ponadprogramowe (min. CAD CAM, acetal, zatrzaski RHEIN)  Niezmiennie jesteśmy w czołówce pod względem zdawalności egzaminów zawodowych w  szkołach techniki dentystycznej.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są w nielicznych grupach i profesjonalnie wyposażonych pracowniach technicznych.   Taka sytuacja umożliwia dla nauczyciela pracą indywidualną z każdym uczniem na wysokim poziomie. Świadczą o tym  100% zdawalności egzaminów zawodowych. W trosce o doświadczenie zawodowe naszych uczniów,  zwiększamy  ilość godzin praktyki zawodowej, wykorzystując współpracę z gabinetem stomatologicznym, który funkcjonuje przy szkole.

Po naszych absolwentów chętnie sięgają profesjonalne laboratoria protetyczne w kraju i za granicą

Nabór do studium dentystycznego w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku

Nabór do Policealna Szkoła Techniki Dentystycznej w Zielonej Górze już trwa, nauka rozpocznie się we wrześniu 2019 roku.

Jak zostać naszym uczniem:

 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z określeniem braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika dentystycznego
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • wypełniony kwestionariusz (druk zgłoszenia do pobrania)
 • podpisanie umowy o naukę

Oferta policealnej szkoły medycznej w dolnośląskim i lubuskiem

Jesteśmy jedyną szkołą w województwie lubuskim kształcącą techników dentystycznych. Cykl kształcenia trwa 5 semestrów tj. 2,5 roku w systemie dziennym, również z możliwością kształcenia osób pracujących.

Jeśli lubisz precyzyjne zajęcia, masz zdolności manualne oraz wyobraźnię przestrzenną dołącz do nas i zostań technikiem dentystycznym.
Chcesz porównać inne szkoły kształcące techników dentystycznych, zapytaj o:

 • wyniki egzaminów zawodowych oraz jakość kształcenia w Kuratorium Oświaty,
 • czy szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla swoich uczniów w miejscu nauki ( my jesteśmy),
 • czy szkoła posiada dobrze wyposażone własne pracownie protetyczne, ortodontyczne, odlewnie indukcyjne, laboratorium praktycznej nauki zawodu i gabinet stomatologiczny na potrzeby edukacji, zgodnie z wymogami wyposażenia szkoły i programem nauczania (my posiadamy),
 • czy szkoła posiada doświadczenie oraz profesjonalną kadrę dydaktyczną w kształceniu techników dentystycznych (my posiadamy i z sukcesem kształcimy od 17 lat),
 • czy jest możliwy i indywidualny tok nauczania, (my umożliwiamy),
 • czy szkoła daje możliwości zdobycia zawodu technika dentystycznego dla cudzoziemców i osób niepełnosprawnych (obecnie kształcimy i mamy takich absolwentów).
 • czy u pracodawcy odbywają się praktyki zawodowe przez okres tylko 4 tygodni w całym cyklu nauczania, po wcześniejszym zdobyciu wiedzy praktycznej i teoretycznej w szkole. Jest to zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji   (u nas tak się odbywa),

Tylko taki sposób edukacji daje szansę zdania państwowego egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,

My jesteśmy gwarantem jakości, a wybór należy do Ciebie

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami

Policealna Szkoła
Techniki Dentystycznej

Adres

ul. Towarowa 14,
65-114 Zielona Góra

Telefon

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez szkoladentystyczna.pl, zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L nr. 119, str.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144 poz.1204 ze zm)

Mapa dojazdu do naszej medycznej szkoły dentystycznej