Opłaty

There are no translations available.

  • czesne miesięczne (od września do czerwca) 680 zł
  • ubezpieczenie NW coroczne 34 zł – suma ubezpieczenia15.000 zł

W przypadku jednorazowej opłaty semestralnej jest ona pomniejszona o 5% wpłacanej kwoty

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy:

Centrum Edukacji i Stomatologii "DENTEX"
ul. Towarowa 14, 65-114 Zielona Góra

BGŻ S.A. o/ Zielona Góra

96 2030 0045 1110 0000 0382 0080