Ponadprogramowe umiejętności absolwenta

There are no translations available.

Aby nabyć dodatkowe umiejętności w czasie nauki w Policealnym Studium Techniki Dentystycznej uczeń wykonuje m.in. następujące prace ponadprogramowe:

  • uzupełnienia protetyczne stałe jednoczłonowe licowane materiałami ceramicznymi,
  • uzupełnienia protetyczne stałe jednoczłonowe licowane materiałami kompozytowymi,
  • uzupełnienia protetyczne stałe wieloczłonowe licowane materiałami ceramicznymi,
  • uzupełnienia protetyczne stałe wieloczłonowe licowane materiałami kompozytowymi,
  • uzupełnienia protetyczne kombinowane (protezy szkieletowe umocowane sposobem bezklamrowym za pomocą precyzyjnych elementów retencyjnych),
  • protezy ruchome częściowe nieosiadające wykonane z materiału termoplastycznego – acetalu,
  • protezy ruchome częściowe osiadające z materiału termoplastycznego - nylonu,
  • prace protetyczne z zastosowaniem technologii głębokotłoczenia,
  • prace ortodontyczne grubołukowe,
  • prace ortodontyczne set-up.

element-szczeki-1
element-szczeki-2
element-szczeki-3
element-szczeki-4