Umiejętności absolwenta

There are no translations available.

Absolwent Policealnego Studium Techniki Dentystycznej posiadający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik dentystyczny:

 • sporządza gipsowe modele diagnostyczne i robocze szczęki i żuchwy na bazie wykonanych przez lekarza dentystę oraz dokonuje ich artykulacji,
 • realizuje technologiczne procedury laboratoryjnego wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i epitet,
 • dokonuje  napraw uzupełnień poetycznych i aparatów ortodontycznych,
 • projektuje konstruuje protetyczne, analizując i oceniając jakość wykonanych projektów,
 • wykonuje prace zgodnie z projektem klinicznym,
 • wykonując zadania zawodowe stosuje zasady aseptyki i antyseptyki
 • prowadzi dokumentację wykonywanych prac protetycznych oraz rozliczenia zużytego materiału i kosztów wykonania,
 • podczas wykonywania zadań zawodowych, przestrzega BiHP, ochrony PPOŻ oraz ochrony środowiska,
 • w stanie zagrożenia życia czy zdrowia, udziela pierwszej pomocy,
 • wykonując zadania zawodowe, stosuje przepisy prawa,
 • kieruje się zasadami etyki.