Technik dentystyczny

There are no translations available.

Policealne Studium Techniki Dentystycznej w Zielonej Górze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.02.2012,  (Dz. U. nr 34, poz., 184) realizuje podstawy programowe w zawodzie technik dentystyczny nr  321402 , który został wzbogacony przez nas, o prace protetyczne ponadprogramowe z nowoczesnej techniki dentystycznej wg. najnowszych standardów Unii Europejskiej, za które uczeń w zdecydowanej większości nie ponosi dodatkowych opłat.

uczniowie-w-klasie-1
uczniowie-w-klasie-2
uczniowie-w-klasie-3

Technik dentystyczny - certyfikaty i kwalifikacje

Posiadamy akredytację Komisji Egzaminacyjnej, dzięki czemu możemy przeprowadzać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe technika dentystycznego. Każdy uczeń, który chce przystąpić do egzaminu zawodowego, musi posiadać świadectwo ukończenia szkoły policealnej.

Po skończonym cyklu nauczania i zdanym egzaminie, nasi absolwenci otrzymują dyplom Technika Dentystycznego, świadectwo kwalifikacji, a także europass (dodatek do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe w dwóch językach - polskim i angielskim), dzięki czemu dalej mogą kontynuować naukę, oraz starać się o pracę w kraju i za granicą.

Dyplom
Europass

Możliwości i rozwój

W ramach opłacanego czesnego nasi uczniowie wykonują zdecydowaną większość, ponadprogramowych prac protetycznych.

Aby uzyskać cenną wiedzę i umiejętności (potwierdzone certyfikatami) dajemy naszym uczniom  możliwość uczestniczenia w licznych szkoleniach i kursach dużych firm z dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.


uczniowie-w-klasie-4
uczniowie-w-klasie-5
uczniowie-w-klasie-6
uczniowie-w-klasie-7