Przedmioty

Kształcenie praktyczne - 80 % (procentowy udział w programie nauczania) :

 • Wykonawstwo prac protetycznych

pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej

 • wykonawstwo prac ortodontycznych

pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej

 • modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej

pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej

 • wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej i ortodoncji
 • praktyka zawodowa - 2 x po 2 tygodnie

pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej

 • prace ponadprogramowe
  • uzupełnienia protetyczne stałe jednoczłonowe licowane materiałami ceramicznymi,
  • uzupełnienia protetyczne stałe jednoczłonowe licowane materiałami kompozytowymi,
  • uzupełnienia protetyczne stałe wieloczłonowe licowane materiałami ceramicznymi,
  • uzupełnienia protetyczne stałe wieloczłonowe licowane materiałami kompozytowymi,
  • uzupełnienia protetyczne kombinowane (protezy szkieletowe umocowane sposobem bezklamrowym         za pomocą precyzyjnych elementów retencyjnych),
  • protezy ruchome częściowe nieosiadające wykonane z materiału termoplastycznego – acetalu,
  • protezy ruchome częściowe osiadające z materiału termoplastycznego - nylonu,
  • prace protetyczne z zastosowaniem technologii głębokotłoczenia
  • prace ortodontyczne grubołukowe,
  • prace ortodontyczne set-up.

Studium dentystyczne
Studium dentystyczne
Studium dentystyczne
Studium dentystyczne

Kształcenie teoretyczne - 20% (procentowy udział w programie nauczania) :

 • technika dentystyczna
 • ortodoncja
 • anatomia z elementami fizjologii
 • promocja i profilaktyka zdrowia
 • pierwsza pomoc
 • modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
 • materiały i technologie w technice dentystycznej
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • podstawy psychologii, socjologii i etyki
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • język niemiecki zawodowy
 • język migowy
 • wychowanie fizyczne

pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej
pracownia techniki dentystycznej

W naszej bibliotece, do dyspozycji uczniów są książki z zakresu całego programu nauczania oraz światowej nowoczesnej techniki dentystycznej , czasopisma, kwartalniki i wiele innych ciekawych pozycji.