O Nas

Założycielem Policealnego Studium Techniki Dentystycznej jest Centrum Edukacji i Stomatologii "DENTEX" (wcześniej - Zachodnie Towarzystwo Edukacyjne).

Szkoła posiada status szkoły publicznej (Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej z dnia 10.02.2000r., nr ew.4321/01/2000 Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze).

Jesteśmy jedyną szkołą w województwie lubuskim kształcącą techników dentystycznych. Cykl kształcenia trwa              5 semestrów tj. 2,5 roku w systemie dziennym, również z możliwością kształcenia osób pracujących.

Studium Dentystycze
Studium Dentystycze
Studium Dentystycze
Studium dentystyczne
Studium Dentystycze
Studium Dentystycze
Studium Dentystycze
Studium Dentystycze