Technik dentystyczny

Policealne Studium Techniki Dentystycznej w Zielonej Górze realizuje podstawy programowe w zawodzie technik dentystyczny nr  321402 zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji Narodowej z  dnia 07.02.2012,  (Dz. U.     nr 34, poz., 184), który został poszerzony przez nas, o prace protetyczne ponadprogramowe z nowoczesnej techniki dentystycznej wg. najnowszych standardów Unii Europejskiej, za które uczeń w zdecydowanej większości  nie ponosi dodatkowych opłat.

Studium Dentystyczny
Studium Dentystyczny
Studium Dentystyczny

Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym posiadającym akredytację Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe technika dentystycznego. Warunkiem przystąpienia Słuchacza do egzaminu zawodowego jest ukończenie i uzyskanie świadectwa szkoły policealnej.

Po zakończeniu nauki i zdanym egzaminie, absolwent naszej szkoły otrzymuje dyplom Technika Dentystycznego, świadectwo kwalifikacji, oraz europass – suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe w języku polskim i języku angielskim, co umożliwia dalsze kontynuowanie nauki, a także podejmowanie pracy w kraju i za granicą.

Dyplom
Europass

szkoła dentystyczna
Szkoła dentystyczna

Zdecydowaną  większość  prac  protetycznych  ponadprogramowych,  nasi   uczniowie   wykonują     w ramach opłacanego czesnego.

Słuchacze naszej szkoły mają także możliwość uczestniczenia w wielu szkoleniach i kursach znanych firm z dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej, uzyskując cenną wiedzę i umiejętności potwierdzone certyfikatami.

Studium dentystyczne
Studium dentystyczne
Studium dentystyczne